मनपरे शेयर गरौ ! 


बिर्तामोड / बिर्तामोड नगरपालिकाले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य शाखाले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा समन्वय गर्न निश्चित कार्यालय र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम कार्यक्रमका संयोजक ओमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा निश्चित स्थान र व्यक्तिसँग समन्वयका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताइएको छ ।
कार्यालय र सम्पर्क व्यक्ति

मनपरे शेयर गरौ !